Reblogged on WordPress.com

Source: PvdA en Volkskrant aan het woord: ISIS met Joden vergeleken

Advertenties