Geen uitleg meer nodig… De discussie over een vergelijking van islamofobie met antisemitisme, die professor Wolfgang Benz heeft veroorzaakt, verdient een controle van de oorsprong van deze begrippen. Volgens Wikipedia zou »islamophobia« al in 1925 in het Frans zijn gebruikt. De talrijke bronverwijzingen en voetnoten bij Wikipedia getuigen er echter van, dat alle schrijvers zich […]

via Geen vergelijking mogelijk tussen islamofobie en antisemitisme [Ulrich W. Sahm] — Vlaamse Vrienden van Israël

Advertenties