De nazistische islam heeft alleen maar kunnen uitgroeien tot een dodelijk gevaar voor het hele Westen en vooral Europa omdat een linkse nep-elite van zelfverheffingsneuroten sinds “1968” de hele cultuur is gaan beheersen via de bezetting van elke subsidie-niche in politiek, media en onderwijs. Neem nou zo’n Rik Coolsaet. Hij is Vlaming “radicalisme-expert”, professor aan […]

via Rik Coolsaet is ’radicalisme-expert’, hartstikke gek en symptoom van een terminale cultuur — Martien Pennings

Advertenties