Hoger opgeleiden wilden in de EU blijven, lager opgeleiden wilden er uit! Wie naar de universiteit gaat, loopt het risico daar tot conformist te worden opgeleid. Hoger opgeleiden vallen niet graag uit de boot. Lager opgeleiden worden minder geleid door wat je geacht wordt te vinden. Bij de referenda over de Europese Unie in 2005 […]

via Waarom hoger opgeleiden modieuze kuddedieren zijn! — eunmask

Advertenties