De Holocaust heeft op veel terreinen van de westerse naoorlogse samenlevingen belangrijke effecten. De Internationale Holocaust Herdenkingsdag is een toepasselijke gelegenheid om dit thema te evalu…

Source: De effecten van de Holocaust in de naoorlogse samenlevingen [Manfred Gerstenfeld]

Advertenties