Reblogged on WordPress.com

Source: Die Marokkaanse verrader in team Wilders en . . . . Bataclan!

Advertenties