Allereerst moeten we niet vergeten dat het CBS derde en vierde generatie mohammedanen als Nederlanders telt en dat de bezetting dus al veel verder gevorderd is dan we cijfermatig kunnen achterhalen…

Source: De islamitische bezetting van Nederland in cijfers

Advertenties